கட்டுரைகள்

தமிழ்99 குறித்த விளக்கக் கட்டுரைகளுக்கான இணைப்புகள் இங்கு இடம்பெறும்.

* TAVULTESOFT நிறுவனத்தின் தமிழ்99 விசைப்பலகை வழிகாட்டி – படங்களுடன் கூடிய அருமையான கையேடு. (ஆங்கிலத்தில்)

* கணிச்சுவடி – தமிழ்99 பயன்பாடு, எ-கலப்பை நிறுவல் குறித்த விரிவான வழிகாட்டிக் கையேடு.

* ஏன் தமிழ்99 சிறந்த தமிழ் விசைப்பலகையாகக் கருதப்படுகிறது?

* ஏன் தமிழ்99 விசைப்பலகைக்கு மாற வேண்டும்?

* தமிழ் தட்டச்சு முறைகள் ஒப்பீடு

* தமிழ்99 தட்டச்சு பயிற்சிக் கையேடு 1, கையேடு 2, கையேடு3

* தமிழ்99 குறுக்குவழிகள்

11 thoughts on “கட்டுரைகள்”

 1. i was used this software 3.o version…….

  its very superv for 5 font type.. then thanks alot for simplifying the tamil99 font …. and keeeeeeeeep it up guy

 2. nalla payanulladhaga ulladhu
  karthik
  malliyampatti
  sithargalnatham.po,nilakottai.tk,
  dindigul.dist,pin624219
  mail:karthik.cpm82@yahoo.com
  mobile:9751881542

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *