இத்தளம் குறித்து

தமிழ்99 விசைப்பலகை மென்பொருள் விழிப்புணர்வு, பயன்பாட்டைப் பரப்புவதற்கான தன்னார்வல வணிக நோக்கற்ற இணையத்தளம்.

6 thoughts on “இத்தளம் குறித்து

 1. அருணன்

  அருனமயாகவும் எளிமையாகயும் தோன்றுகிறது. இவ்விசையை அணைவரும் பின்பற்றலாம்.
  அன்பில்,
  சு.அருணன் (பத்திரிகையாளர்)

  Reply
 2. Kumar

  Thx for valuable info and ur sincere efforts for tamil99 keyboard. Decided to downlaod & use this – to type Tamil, as Tamil, by Tamil ! – and not thro English.

  Let me communicate in Tamil, after downloading it !

  Regards.

  Reply
 3. Guruprasadh

  Why didn’t the software updated? Right now, we have Ubuntu 15.xx version! Please update them regularly so that it will be useful and compatible all time.

  Thank you

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *