நன்கொடை தேவை

அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் தளப்பெயரைப் புதுப்பிக்க நன்கொடை தேவை. ஆண்டுக்கு 600 இந்திய ரூபாய் ஆகும். ஆர்வலர்கள் ravidreams @ gmail.com என்ற முகவரிக்குத் தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.